Centrum Mobilních Domů

MODULÁRNÍ a MOBILNÍ DŘEVOSTAVBY WoodCon

> ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Mobilní domy

1. Dřevostavby WoodCon - ZÁKONY (povolení, trvalý pobyt atd.)

1.1. Jaká povolení jsou třeba pro umístění dřevostavby WoodCon na pozemek?

pořízení a instalace dřevostavby/mobilního domu je od 1.1.2013 možná ve dvou variantách:

>Varianta 1: Dřevostavba bude pořízena a dodána jako RODINNÝM DŮM PRO TRVALÉ BYDLENÍ.

V tomto případě bude realizace mobilní dřevostavby podléhat klasickému režimu ohlášení stavby (nad 150m2 stavebnímu povolení).

Výhody:
- Možnost financování hypotečním úvěrem
- Nárok na sníženou sazbu DPH ve výši 15% (standardně 21%)
- Zápis do katastru nemovitostí (nemovitý majetek, se kterým lze ručit pro hypoteční úvěr)

Nevýhody:
- Nutnost zpracovat kompletní projektovou dokumentaci
- Stavba možná pouze na parcele určené pro stavbu rodinného domu
- Čásová náročnost pro získání povolení cca 3 měsíce (odpovídá ovšem dodací lhůtě dřevostavby, tzn. lze paralelně vyřizovat povolení a stavět).

>Varianta 2: Dřevostavba bude pořízena a dodána jako REKREAČNÍ OBJEKT (případně zahradní chatka, stavba dočasná atd.)

V tomto případě není pro realizaci mobilní dřevostavby vyžadováno ohlášení stavby ani stavební povolení. Stavba se realizuje ve zjednodušených režimech územního souhlasu nebo územního rozhodnutí.

Výhody:
- Zjednodušená administrativa a požadavky na projektovou dokumentaci
- Není vyžadována parcela určená pro stavbu rodinného domu

Nevýhody:
- Nelze financovat hypotečním úvěrem (možno spotřebitelský úvěr)
- Není nárok na sníženou sazbu DPH – bude použita standardní sazba 21%

1.2. Lze si v mobilní dřevostavbě nahlásit trvalý pobyt?

rvalý pobyt obyvatel je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů:

„Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.“

Z výše uvedeného vyplývá, že v dřevostavbách WoodCon je možné mít nahlášení trvalý pobyt stejně jako v klasickém rodinném domu.


1.3. Bude mobilní dřevostavba označena číslem popisným nebo evidenčním?

dle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, musí být budova označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Jedná-li se o stavbu určenou k individuální rekreaci, neoznačuje se popisným číslem, ale číslem evidenčním:

„Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.“

„Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.“

Z výše uvedeného vyplývá, že mobilní dům/dřevostavba může být označena číslem popisným i evidenčním. Podmínkou pro přidělení popisného čísla je provedení kolaudačního řízení (tzn. instalování domu v režimu Ohlášení stavby pro trvalé bydlení do 150m2).

Mobilní domy

2. Dřevostavby WoodCon - TECHNICKÉ DOTAZY

2.1. Jsou modulové dřevostavby WoodCon celoročně obyvatelné? Jaké jsou tepelně-izolační vlastnosti?


Na projektování a stavbu dřevostaveb WoodCon se vztahují stejně normy (tepelně-izolační, staticko-mechanické atd.), jako na jakoukoliv jinou novostavbu (zděnou či dřevěnou). V praxi tedy není z hlediska tepelně-izolačních vlastností rozdíl mezi našimi dřevostavbami a jakoukoliv novostavbou rodinného domu. V základním provedení plní ted dřevostavby energetické požadavky pro stavby určené k trvalému bydlení (skupina C energetické náročnosti), přičemž není problém dodat dřevostavbu v nízkoenergetickém provedení.


2.2. Jaká je životnost mobilních dřevostaveb WoodCon?


Odpověď na tuto otázku rozdělíme do třech částí:

>Dřevěná konstrukce:
Životnost nosných konstrukcí při respektování základního režimu větrání stavby překračuje 100let. Používány jsou osvědčené samonosné konstrukční systémy z KVH hranolů, tedy masivních konstrukčních profilů průmyslově sušených na relativní vlhkost cca 12% - při této hodnotě je konstrukce přirozeně chráněna proti napadení dřevokaznými škůdci a plísněmi. Samotné konstrukční řešení (spojování systémem kónických dlabů a čepů) je doposud technicky nepřekonané a představuje vrchol staticko-mechanického provedení spojů.

>Vnější materiály:
Kvalitní palubkové olejové lazury OSMO předpokládají renovaci jednou vrstvou nátěru po cca 5 letech. Střešní krytiny svou životností (funkčností) přesahují 50 let (záruky dle výrobce 20-30 let). Pastovité fasádní omítky Weber mají životnost na úrovni klasických domů.

>Vnitřní materiály:
Používány jsou materiály a komponenty předních českých a německých výrobců – např. AEG (Německo), DRAŽICE (ČR), EUREKO (ČR), FERMACELL (Německo), JIKA (ČR), KINGSPAN (ČR, Německo), KNAUF (Německo), KRONOTEX (Německo), PFT (ČR, Německo), RAKO (ČR), RAVAK (ČR), SAPELI (ČR). Životnost vnitřních materiálů je tedy srovnatelná s klasickými rodinnými domy.

2.3. Lze si upravit vnitřní a vnější barevný vzhled, případně navrhnout vlastní vnitřní uspořádání?


Ano, vzhled dřevostavby je vždy individualizován na základě vzorníků dle konkrétních požadavků zákazníka:

>Barevné provedení a dekory:
Podlahové krytiny (cca 40 dekorů)
Interiérové dveře (cca 30 dekorů)
Obklady a dlažba (cca 200 variant)
Střešní krytina (cca 15 barev)
Okapový systém (cca 5 barev)
Klempířské doplňky a oplechování (cca 10 barev)
Vnější barva oken (cca 15 barev)

>Vnitřní uspořádání:
Nabízeno je 8 typových projektů mobilních dřevostaveb (od 25 do 137m2). V rámci typových projektů lze realizovat dílčí úpravy (např. posun příček, změna velikostí a pozic oken atd.). Mimo tyto dílčí úpravy lze realizovat také projekty na míru dle vlastního návrhu zákazníka.


2.4. Na jaké základy se dřevostavba WoodCon usazuje? Je potřeba základová deska?


Mobilní dřevostavby jsou vybaveny ocelovým manipulačním rámem s 12-18 stavitelnými nohami, na které je dům usazen. Ideálním řešením pro instalaci domu jsou betonové patky do nezámrzné hloubky o minimálním průměru 20cm nebo zemní vruty Krinner. Klasická základová deska tedy není potřeba.

2.5. Jakým způsobem jsou dřevostavby WoodCon dodávány? Kde probíhá montáž?


Kompletní montáž mobilní dřevostavby (do cca 95% fáze dokončenosti) probíhá ve výrobní hale. Na pozemek se tedy veze již dokončený dům (bez komponentů, které by mohly být poškozeny při přepravě – např. komín, okapy a vnější osvětlení). V místě instalace jsou realizovány již jen drobné dokončovací práce trvající max. 1-2 dny.
Mobilní domy

3. Dřevostavby WoodCon – CENY, FINANCOVÁNÍ, DODÁNÍ

3.1. Co zahrnujeme uvedená cena „od“ a co je příplatková výbava?


Uvedené ceny zahrnují dokončenou dřevostavbu „na klíč“, tedy dům připravený k nastěhování nábytku bez nutnosti jakýchkoliv dokončovacích víceprací.
V ceně dokončené stavby je zahrnuto:

o Vnější povrchy a materiály: fasádní systém, střešní systém, okapový systém
o Vnitřní povrchy a materiály: keramické obklady, laminátové plovoucí podlahy, interiérový nátěr
o Kompletní elektroinstalace: zásuvky, TV a UTP přípojky, elektrické konvektory a elektrický bojler
o Kompletní vodoinstalace: voda, odpady, přípojky pro spotřebiče/koupelnové komponenty
o Výplně: okna, interiérové dveře.

Příplatkovou výbavou se rozumí nábytek (např. kuchyňská linka), komponenty koupelny (umyvadlo, sprch. kout atd.), případně použití kvalitnější povrchových materiálů (nad rámec standardu).

K uvedené ceně se dále přičítá cena přepravy a pronájmu autojeřábu pro vykládku na pozemku investora.


3.2. S jakými dodatečnými náklady je potřeba při pořízení mobilní dřevostavby WoodCon počítat?


Mimo případnou (nepovinnou) příplatkovou je nutno kalkulovat s následujícími položkami (ceny pro jeden modul do rozměru 13x4m):

o Doprava (cca 30.000,- Kč/100km)
o Pronájmem autojeřábu v místě instalace (cca 15.000,- Kč / 1 modul)
o Základy pro usazení domu – betonové patky nebo zemní vruty Krinner (cca 20.000-60.000Kč)

Přesnou strukturu ceny dodávky stavby naleznete v ceníku u každého modelu v sekci „Katalog dřevostaveb“.3.3. Jaké jsou finanční podmínky při financování vlastními zdroji?


Při rychlosti výstavby (do 14 týdnů) je administrativně náročné aplikovat průběžný způsob financování jako u klasické výstavby, jenž má výrazně dlouhodobější charakter.

Posloupnost plateb je tedy následující:

o 8% z ceny díla při Smlouvy o dílo
o 47% z ceny díla před zahájením výroby
o Doplatek ceny díla po dokončení montáže ve výrobním závodě a před dodáním na pozemek zákazníka3.4. Lze pořízení dřevostavby WoodCon financovat hypotečním úvěrem?


Ano, hypoteční úvěr je naprosto běžným způsobem financování.

> Klasický hypoteční úvěr
lze čerpat ze předpokladu, že pořízení dřevostavby bude provedeno v režimu ohlášení stavby rodinného domu pro trvalé bydlení (viz.1.1.) a stavba bude zapsána do katastru nemovitostí (stavba bude sloužit jako zástava pro ručení). Toto je běžnou praxí, je ovšem třeba počítat se lhůtou cca 2-3 měsíců potřebnou pro vyřízení ohlášení stavby, na základě kterého většina bank uvolňuje finanční prostředky potřebné pro zahájení výstavby.

> Bezúčelový (americký) hypoteční úvěr
lze čerpat za předpokladu ručení jinou nemovitostí, případně pozemkem. Odpadá nutnost administrativní zátěže spojené s vyřizování ohlášení stavby – lze použít i pro pořízení dřevostavby jakožto rekreačního objektu.


3.6. Jaká sazba DPH bude použita při pořízení dřevostavby WoodCon?

> Snížená sazba DPH 15%
bude dle § 48a § 49 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uplatněna na rodinné domy určené k trvalému bydlení. V praxi tedy musí být stavba realizována na základě Ohlášení stavby (RD do 150m2) nebo Stavebního povolení (RD nad 150m2), a to na stavebním pozemku.

> Základní sazba DPH 21%
bude uplatněna v ostatních případech (např. pro rekreační objekty).


3.7. Jaké jsou dodací lhůty dřevostaveb WoodCon?


Dodací lhůta závisí na aktuální výrobní kapacitě. Ze předpokladu volné kapacity, se dodací lhůta pohybuje do 14 týdnů.