Centrum Mobilních Domů

KONSTRUKCE Z MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH CLT PANELŮ

> DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE

Co jsou CLT panely AGROP/NOVATOP?

Dřevostavby Wood-con

Jedná se o velkoformátové masivní desky z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber) tloušťky 60 nebo 84mm. V současné době se bezesporu jedná o nejmodernější a technologicky nejvyspělejší způsob výstavby dřevostaveb.

Panely se vyrábí se vyrábí ze vysušených smrkových lamel skládaných do vrstev, přičemž jednotlivé vrstvy jsou k sobě otočeny o 90 stupňů. Lamely se mezi sebou lepí ve všech směrech a tak výsledný komponent získává vynikající rozměrovou stálost. Dřevo je sušeno na vlhkost cca 8 %, to zajišťuje vysokou stabilitu komponentů a zabraňuje tvorbě trhlin. Všechny panely se vyznačují vysokou pevností, stabilitou a mimořádnou statickou únosností – vytváří masivní, bezpečnou a skutečně celodřevěnou konstrukci. Vzhledem k technologii sušení a lepení vykazují tvarovou stálost i při změnách vlhkosti.

Difúzní otevřenost

Mobilní dřevostavby Konstrukce z CLT panelů zůstává v kombnaci s dřevovláknitou izolací STEICO difuzně otevřená. Panely jsou v celém průřezu z masivního dřeva a redukují prostup vlhkosti účinně. Část vlhkosti postupuje do konstrukce a dále do exteriéru, část je absorbována a zadržena dřevem a po snížení vlhkosti v interiéru je znovu uvolňována zpět. Díky těmto vlastnostem není v konstrukci zapotřebí foliová parozábrana, čímž odpadá jedno z nejvíce problematických míst při montáži dřevostaveb. V difuzně otevřené konstrukci je obvodový plášť tvořen izolací na vnější straně panelů. Skladba je navržena s ohledem na difuzní odpory jednotlivých vrstev tak, aby se rosný bod nacházel co nejblíže exteriéru při různých typech izolací.

Využití v CLT panelů v nosném skeletu dřevostaveb WoodCon

Nosná konstrucke – skelet – dřevostaveb WoodCon je tvořen kombinací CLT panelů a KVH profilů (masivní konstrukční dřevo). CLT panely jsou použity pro obvodové nosné konstrukce, přičemž KVH profily tvoří podlahovou a střešní konstrukci, což umožňuje použít nadkrokevní skladbu stešního pláště s odhalenými trámy v interiéru. Vzájemné propojení obou konstrukčních prvků systémem kónických dlabů a čepů garantuje vynikající mechanickou stabilitu a tvarovou stálost nosného skeletu.

Mobilní dřevostavby Mobilní dřevostavby Mobilní dřevostavby Mobilní dřevostavby