Centrum Mobilních Domů

CELOROČNÍ MOBILNÍ DOMY A DŘEVOSTAVBY WOODCON

> SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

U = 0,14 až 0,18 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. KVH profil 120-200mm
2. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm / palubkový obklad 21mm
3. Parotěsná folie 3mm
4. Polyuretanový izolační panel 120/160mm
5. Difúzní folie 3mm
6. Latě 30mm
7. Kontralatě 50mm
8. Střešní krytina

SKLADBA OBVODOVĚ STĚNY > Difúzně otevřená > Dřevěný fasádní systém

U = 0,19 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrokartonová konstrukční deska 12,50mm
2. Vícevrtstvý masivní dřevěný CLT panel 81mm
3. Tepelná čedičová minerální izolace 200mm
4. Difúzní folie 3mm
5. Systémový rošt 30mm
6. Dřevěný fasádní systém

CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 350mm

SKLADBA OBVODOVĚ STĚNY > Difúzně otevřená > Omítkový fasádní systém

U = 0,19 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrokartonová konstrukční deska 12,50mm
2. Vícevrtstvý masivní dřevěný CLT panel 81mm
3. Tepelná čedičová minerální izolace 200mm
4. Výstužná síťovina + stěrkový tmel 3-6mm
5. Tenkovrstvá pastovitá omítka 1,5-3mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 300mm

SKLADBA OBVODOVĚ STĚNY > Difúzně uzavřená > Dřevěný fasádní systém

U = 0,16 až 0,19 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
2. Parotěsná zábrana
3. KVH profil 120mm
4. Tepelná minerální izolace 120mm
5. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
6. Systémový KVH rošt 60-100mm
7. Tepelná minerální izolace 60-100mm
8. Difúzní folie 3mm
9. Systémový rošt 30mm
10. Dřevěný fasádní systém

CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 295-300mm

SKLADBA OBVODOVĚ STĚNY > Difúzně uzavřená > Omítkový fasádní systém

U = 0,16 až 0,19 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
2. Parotěsná zábrana
3. KVH profil 120mm
4. Tepelná minerální izolace 120mm
5. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
6. Polystyrénová tepelná izolace 100mm
7. Výstužná síťovina + stěrkový tmel 3-6mm
8. Tenkovrstvá pastovitá omítka 1,5-3mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 255mm

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

U = 0,20 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba exteriér -> interiér:

1. Ocelový rám - profil 120mm
2. Cementotřísková deska 12mm
3. KVH profil 160mm
4. Tepelná minerální izolace 160mm
5. KVH profil 40mm
6. Tepelná minerální izolace 40mm
7. Parotěsná folie 3mm
8. Dřevoštěpková OSB deska 22mm
9. Mirelon 2mm
10. Podlahová krytina 7-10mm